Grunnutdanning

Skal et tyngre førerkortet benyttes i yrkessammenheng, kreves gyldig yrkessjåførkompetanse. Yrkessjåførkompetansen erverves ved å gjennomføre et grunnutdanningskurs på 140 timer. For å delta på kurset må du minst ha gyldig førerrett for klasse B og være ferdig med de obligatoriske delene av førerkortopplæringen for den tyngre klassen, bestått førerprøve er ikke et krav.

Ved gjennomføring av et grunnutdanningskurs må du velge mellom godstransport eller persontransport. Du kan ikke ta begge yrkeskompetansene samtidig.

Hvorfor velge Agere Trafikkskole

AGERE Trafikkskole har som mål å gjøre utdanningen av yrkessjåfører så interessant og lærerik som mulig. Våre trygge og erfarne lærere benytter undervisningsplaner og -opplegg som AGERE har utviklet spesielt med tanke på voksne kursdeltakere.

Vi har fasiliteter, uteområder og materiell tilpasset denne type undervisning.

Kurspåmelding

Kurs Hvor Dato Tid Pris Kurspåmelding
Etterutdanning Gods Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
17.06.2024
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.07.2024
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4430,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.07.2024
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4430,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.07.2024
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4430,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
29.07.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
29.07.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4640,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4650,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.08.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Fullt
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.08.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Fullt
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4640,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4650,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
07.10.2024
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5100,-
Påmelding

Hvem må ha yrkessjåførutdanning

Skal du kjøre minibuss, buss, lett lastebil eller lastebil mot vederlag, må du i de aller fleste tilfeller ta grunnutdanning for yrkessjåfører. Med begrepet «mot vederlag» menes i praksis lønn. Er du i fast jobb får du lønn, men du vil også være omfattet av kravet om du bare kjører en enkelt tur så lenge du får betalt for det. Det finnes noen som gjerne vil kjøre en gratistur for en lastebileier for moro skyld og dermed tenker at det ikke er nødvendig å ta yrkessjåførkurs fordi man ikke får lønn. I denne sammenhengen er det viktig å merke seg at også slik kjøring i mange tilfeller kan medføre krav om yrkessjåførutdannelse hvis kjøringen er del av en kommersiell sammenheng.

Det finnes noen unntak fra kravet om yrkessjåførutdanning, men de er relativt få. Er du i tvil om du trenger yrkessjåførutdanning tar du kontakt med AGERE så hjelper vi deg med å få oversikt over hva som er underlagt kravet og ikke.

 

Alderskrav for å jobbe som yrkessjåfør

Person som har oppnådd yrkessjåførkompetanse gjennom grunnutdanning og bestått prøve, kan fra fylte:

  • 18 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C1 og C1E
  • 21 år utøve godstransport med kjøretøy som krever førerett i klassene C og CE
  • 21 år utøve persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D1 og D1E
  • 21 år utøve persontransport i rute oppad begrenset til 50 kilometer med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE
  • 23 år utøve persontransport med kjøretøy som krever førerett i klassene D og DE.

 

Kursopplegg

140 timer yrkesjåførkurs består av 5 moduler der noen moduler er felles for buss og lastebil:

Modul 1:              Introduksjon, kjøretøyteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS.
Modul 2:              Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon og kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
Modul 3 G:         Godstransportens vilkår
Modul 4 G:         Godstransport i praksis
Modul 3 P:          Persontransportens vilkår
Modul 4 P:          Persontransport i praksis
Modul 5:              Sikker adferd på veien

Kurser er på 140 timer, der modul 1 og 2 er felles. Deretter deles klassen i gods- og persontransport for modul 3 og 4. Modul 5 er hovedsakelig praktisk yrkesrettet kjøring inkludert noen teorisegmenter.

Utvide yrkesrett

Det er mulig å utvide yrkesretten når man allerede har en gyldig yrkesrett. Utvidelseskurset er på 35 undervisningstimer. AGERE gjennomfører utvidelseskurs som en del det vanlige 140 timers kurset. Deltageren følger undervisningsløpet til modul 3, 4 og 5 med noen færre modul 5 dager.

Fravær

Maksimal grense for fravær er 10 % av undervisningstiden, med unntak av den praktiske kjøringen i modul 5, der det er et obligatorisk krav med oppmøte på all underivsning.

Teoretisk prøve

Etter gjennomført 140 timers yrkessjåførkurs der du har fått godkjent alle modulene, må du bestå en teoretisk prøve ved Statens Vegvesen for å få en gyldig yrkesrett. Teoriprøven er på 50 spørsmål der man minst må ha 42 korrekte svar for å bestå. Prøven foregår KUN på NORSK. Det er ikke gitt mulighet for å søke om tolk.

Praktisk prøve

Det er ingen praktisk prøve ved gjennomføring av dette kurset.

Pris

Grunnutdanning modul 1 – 5 koster kr 39 800.

Bok kommer i tillegg kr 950.

Utvidelse til person/gods koster kr 20 700.

Smittevern

Klikk her for vårt regelverk rundt smittevern.

Opplæringskrav

Klikk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.