Klasse CE

Denne klassen gir rett til føring av motorvogn med tillatt totalvekt over 7500 kg og trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

For å starte på opplæring innen klasse CE må du inneha førerkort klasse C.

Hvorfor AGERE Trafikkskole

Ved AGERE Trafikkskole foregår all opplæring på en interessant, trygg og pedagogisk god måte. I AGERE er vi opptatt av å gi deg skikkelig oppfølging og tilrettelegger opplæringen på aller beste vis. For oss er det viktig å se hver enkelt elev og skape en trygg og god ramme for undervisningen. Vi kartlegger hvordan hver enkelt lærer best, og lager en individuell opplæringsplan basert på dette. Vi er svært opptatt av våre trafikklæreres faglige utvikling. Derfor har de til enhver tid både oppdatert kompetanse og de beste undervisningsverktøyene tilgjengelig.

Kurspåmelding

Kurs Hvor Dato Tid Pris Kurspåmelding
Tank Skien
Dato:
19.10.2020
Tid:
09:00-15:00
Pris:
5200,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
19.10.2020
Tid:
16:30-19:30
Pris:
3600,-
Påmelding
Lastsikringskurs Tønsberg
Dato:
20.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3800,-
Påmelding
Lastsikringskurs Tønsberg
Dato:
20.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3800,-
Påmelding
Førstehjelp Klosterøya, Skien
Dato:
20.10.2020
Tid:
16:30-19:30
Pris:
800,-
Fullt
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
21.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
21.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
21.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
21.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
23.10.2020
Tid:
13:00-15:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
23.10.2020
Tid:
13:00-15:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
23.10.2020
Tid:
13:00-15:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
23.10.2020
Tid:
13:00-15:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Teorikurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
12:05-15:35
Pris:
3900,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Fullt
Teorikurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
12:05-15:35
Pris:
3900,-
Påmelding
Teorikurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4900,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Fullt
Teorikurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4900,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Fullt
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Fullt
140T YSK MODUL 3-5 GODS Skien
Dato:
27.10.2020
Tid:
08:30-15:50
Pris:
18000,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
02.11.2020
Tid:
16:30-19:30
Pris:
3600,-
Fullt
Etterutdanning Gods Tønsberg
Dato:
09.11.2020
Tid:
08:00-16:30
Pris:
10900,-
Fullt
Mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
09.11.2020
Tid:
17:00-19:15
Pris:
1600,-
Fullt
Lastsikringskurs Stevneplassen
Dato:
12.11.2020
Tid:
13:00-16:00
Pris:
1500,-
Påmelding
Mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
17:00-19:15
Pris:
1600,-
Fullt
Teorikurs Tønsberg
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Teorikurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
12:00-15:35
Pris:
4900,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Teorikurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
12:00-15:35
Pris:
3900,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Teorikurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
12:00-15:35
Pris:
4900,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Teorikurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
12:00-15:35
Pris:
3900,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Mørkekjøring Klosterøya
Dato:
17.11.2020
Tid:
17:00-19:15
Pris:
1600,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
23.11.2020
Tid:
16:30-19:30
Pris:
3600,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Skien
Dato:
27.11.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Skien
Dato:
27.11.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Skien
Dato:
27.11.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
30.11.2020
Tid:
09:00-15:30
Pris:
4950,-
Påmelding
Etterutdanning Gods Skien
Dato:
30.11.2020
Tid:
08:00-16:30
Pris:
10900,-
Fullt
Teorikurs Skien
Dato:
07.12.2020
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Etterutdanning Gods Skien
Dato:
14.12.2020
Tid:
08:00-16:30
Pris:
10900,-
Fullt
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Notodden, AMO
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Lastsikringskurs Tønsberg
Dato:
17.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3800,-
Påmelding
Lastsikringskurs Tønsberg
Dato:
17.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3800,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
08.02.2021
Tid:
09:00-15:30
Pris:
4950,-
Påmelding
Grunnkurs A - A2 - A1 Rødmyrlia 39, Skien
Dato:
15.03.2021
Tid:
17:00-20:00
Pris:
1720,-
Fullt
Grunnkurs A - A2 - A1 Rødmyrlia 39, Skien
Dato:
15.03.2021
Tid:
17:00-20:00
Pris:
1720,-
Fullt
Grunnkurs A - A2 - A1 Rødmyrlia 39, Skien
Dato:
15.03.2021
Tid:
17:00-20:00
Pris:
1720,-
Fullt
Grunnkurs Rødmyrlia 39, Skien
Dato:
25.03.2021
Tid:
17:00-20:00
Pris:
1320,-
Påmelding
Teorikurs Klosterøya, Skien
Dato:
04.04.2021
Tid:
13:30-16:30
Pris:
2100,-
Påmelding

Opplæringsforløpet

All trafikkopplæring i Norge skal foregå på bakgrunn av trafikkopplæringsforskriftens krav. Forskriften forteller hvilke målsetninger trafikklærerne skal legge til grunn for hvert enkelt trinn i opplæringen. Forskriften fastsetter også hvilke deler av trafikkopplæringen som er obligatorisk. Hver undervisningstime varer 45min, men vi anbefaler at du i størst mulig grad gjennomfører doble timer sammen med din lærer. Vi vet dette gir aller best resultat.

Hele opplæringsforløpet består av 4 trinn. Du må avslutte ett trinn for å kunne gå videre til neste. Dette er felles for alle førerkortklassene, men de obligatoriske delene varierer.

1
Steg 1

Trinn 1

2
Steg 2

Trinn 2

3
Steg 3

Trinn 3

4
Steg 4

Trinn 4

Dette trinnet er dekket via førerkort klasse C.

Teknisk kjørekompetanse

Den praktiske førerkortopplæringen starter med kjøretimer. Kjøretimene er minimum 2 x 45 minutter. Opplæringen starter med fokus på det å mestre kjøretøyet rent teknisk, gi deg kunnskap om kjøretøyets oppbygging og begrensinger, samt inneha kunnskap til å vurdere kjøretøyets tekniske tilstand. Hvor rask progresjonen blir, avhenger av erfaring og individuell utvikling.

Når riktig ferdighetsnivå er oppnådd, blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime.

Trafikal kjørekompetanse

Opplæringen tar nå steget videre til mer selvstendig kjøring i variert trafikk. Det er nå forventet at du har kunnskap om veitrafikkloven og at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig. Før dette trinnet avsluttes, skal du være i stand til å kunne vurdere dine egne ferdigheter på en skikkelig måte og samhandle trygt og sikkert med andre i trafikken.

Når du oppfyller kravene i trinn 3, blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime. Du skal nå være på et førerkortnivå, da resten av opplæringen baserer seg på selvstendige øvelser.

Avsluttende opplæring

Siste del av den praktiske førerkortopplæringen før førerprøven. Denne delen av opplæringen består av 2 obligatoriske kurs, der Sikkerhetskurs på bane kan gjennomføres etter man har bestått førerprøven.

Sikkerhetskurs på vei

6 undervisningstimer med fokus på selvstendig gjennomført planlegging, trafikksikkerhet, risikofaktorer og miljøvennlig kjøring.

Sikkerhetskurs på bane

9 undervisningstimer med fokus på bremse- og stopplengde, konsekvenser ved feilhandling, kjøreadferd som kan redusere risiko og hva fart, dekk og plassering av last har å si for kjøre- og bremseegenskaper.

Teoretisk prøve

Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst seks måneder før du fyller 18 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 45 spørsmål. Hvert enkelt spørsmål har tre svaralternativer. For å bestå teoriprøven må minst 85 % av svarene være korrekte. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese- og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form.

Ca. 50 % stryker på den teoretiske prøven. Det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. AGERE tilbyr slike teorikurs flere ganger i løpet av året.

Praktisk prøve

Når både lærer og elev er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjøretur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold.

Kalkulér din pris

Lurer du på hvor mye førerkortet vil koste? Prøv vår priskalkulator nå.

Alderskrav

Det er ingen aldersgrense for å ta CE utover det at man må ha klasse C.

Helsekrav

Trykk her for helsekrav knyttet til førerkortopplæringen.

Øvelseskjøring

Du må være 19 år og ha førerrett i klasse B for å kunne øvelseskjøre med i klasse CE

Smittevern

Klikk her for vårt regelverk rundt smittevern.

Opplæringskrav

Klikk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

 

Klikk her for å lese mer om kravene for å ta et førerkort.