Klasse C1

Denne klassen gir rett til føring av motorvogn med tillatt totalvekt mellom 3501 – 7500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.

Hvorfor AGERE Trafikkskole

Ved AGERE Trafikkskole foregår all opplæring på en interessant, trygg og pedagogisk god måte. I AGERE er vi opptatt av å gi deg skikkelig oppfølging og tilrettelegger opplæringen på aller beste vis. For oss er det viktig å se hver enkelt elev og skape en trygg og god ramme for undervisningen. Vi kartlegger hvordan hver enkelt lærer best, og lager en individuell opplæringsplan basert på dette. Vi er svært opptatt av våre trafikklæreres faglige utvikling. Derfor har de til enhver tid både oppdatert kompetanse og de beste undervisningsverktøyene tilgjengelig.

Kurs

Kurs Hvor Dato Tid Pris Kurspåmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
29.07.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Fullt
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
29.07.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Fullt
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4640,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4650,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.08.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Fullt
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.08.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Fullt
Etterutdanning 35t GODS Merdevegen 8, 3676 Notodden
Dato:
26.08.2024
Tid:
08:00-16:30
Pris:
9500,-
Fullt
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4640,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4650,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
07.10.2024
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5100,-
Påmelding
Etterutdanning Gods Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
21.10.2024
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
30.10.2024
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4430,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
30.10.2024
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4430,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
30.10.2024
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4430,-
Påmelding
Lastsikringskurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
31.10.2024
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4540,-
Påmelding
Lastsikringskurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
31.10.2024
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4530,-
Påmelding

Opplæringsforløpet

All trafikkopplæring i Norge skal foregå på bakgrunn av trafikkopplæringsforskriftens krav. Forskriften forteller hvilke målsetninger trafikklærerne skal legge til grunn for hvert enkelt trinn i opplæringen. Forskriften fastsetter også hvilke deler av trafikkopplæringen som er obligatorisk. Hver undervisningstime varer 45min, men vi anbefaler at du i størst mulig grad gjennomfører doble timer sammen med din lærer. Vi vet dette gir aller best resultat.

Hele opplæringsforløpet består av 4 trinn. Du må avslutte ett trinn for å kunne gå videre til neste. Dette er felles for alle førerkortklassene, men de obligatoriske delene varierer.

1
Steg 1

Trinn 1

2
Steg 2

Trinn 2

3
Steg 3

Trinn 3

4
Steg 4

Trinn 4

Grunnkurs

Opplæringen starter med å gjennomføre et 3 timers obligatorisk kurs, Grunnkurs tyngre kjøretøy. Har man et tyngre førerkort fra før (kl. C1, D1 eller D), er man fritatt fra dette kurset og kan starte direkte på den praktiske førerkortopplæringen.

Teorikurs er noe hovedparten av kundene velger gjennomfører slik at man best mulig er rustet til å bestå teoriprøven på første forsøk. Dette kurset starter som oftest i kombinasjon med Grunnkurs tyngre kjøretøy. Det er anbefalt å gjøre ferdig teoriprøven før den praktiske opplæringen starter.  Hvorfor er teorikurs viktig (link)

Teknisk kjørekompetanse

Den praktiske førerkortopplæringen starter med kjøretimer. Kjøretimene er minimum 2 x 45 minutter. Opplæringen starter med fokus på det å mestre kjøretøyet rent teknisk, gi deg kunnskap om kjøretøyets oppbygging og begrensinger, samt inneha kunnskap til å vurdere kjøretøyets tekniske tilstand. Hvor rask progresjonen blir, avhenger av erfaring og individuell utvikling.

Når riktig ferdighetsnivå er oppnådd, blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime.

Trafikal kjørekompetanse

Opplæringen tar nå steget videre til mer selvstendig kjøring i variert trafikk. Det er nå forventet at du har kunnskap om veitrafikkloven og at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig. Før dette trinnet avsluttes, skal du være i stand til å kunne vurdere dine egne ferdigheter på en skikkelig måte og samhandle trygt og sikkert med andre i trafikken.

Når du oppfyller kravene i trinn 3, blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime. Du skal

Avsluttende opplæring

Siste del av den praktiske førerkortopplæringen før førerprøven. Denne delen av opplæringen består av 3 obligatoriske kurs.

Kurs i ulykkesberedskap
9 undervisningstimer med fokus på sikring av skadested, førstehjelp, tiltak ved brann og krisehåndtering. Dette kurset kan bli gjennomført tidligere i opplæringen hvis dette er hensiktsmessig for opplæringsforløpet.

Kurs i sikring av last
9 undervisningstimer med fokus på regler for lastsikring, lastsikringsutstyr og ulike måter å sikre last. Hvis du har gjennomført AGERE sitt teorikurs, kan du ta dette kurset tidligere i opplæringen.

Sikkerhetskurs på vei
4 undervisningstimer med fokus på selvstendig gjennomført planlegging, trafikksikkerhet, risikofaktorer og miljøvennlig kjøring.

Teoretisk prøve

Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst seks måneder før du fyller 18 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 45 spørsmål. Hvert enkelt spørsmål har tre svaralternativer. For å bestå teoriprøven må minst 85 % av svarene være korrekte. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese- og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Ca. 50 % stryker på den teoretiske prøven. Det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. AGERE tilbyr slike teorikurs flere ganger i løpet av året.

Praktisk prøve

Når både lærer og elev er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjøretur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold.

Kalkulér din pris

Lurer du på hvor mye førerkortet vil koste? Prøv vår priskalkulator nå.

Alderskrav

Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse C1 er 18 år.

Helsekrav

Trykk her for helsekrav knyttet til førerkortopplæringen.

Øvelseskjøring

Du må ha fylt 18 år for å kunne øvelseskjøre med lett lastebil (C1) og ha førerrett i klasse B.

Smittevern

Klikk her for vårt regelverk rundt smittevern.

Opplæringskrav

Klikk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

 

Klikk her for å lese mer om kravene for å ta et førerkort.