Klasse D1E

Denne klassen gir rett til føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. For å starte på opplæring innen klasse D1E må du inneha førerkort klasse D1.

Hvorfor AGERE Trafikkskole

Ved AGERE Trafikkskole foregår all opplæring på en interessant, trygg og pedagogisk god måte. I AGERE er vi opptatt av å gi deg skikkelig oppfølging og tilrettelegger opplæringen på aller beste vis. For oss er det viktig å se hver enkelt elev og skape en trygg og god ramme for undervisningen. Vi kartlegger hvordan hver enkelt lærer best, og lager en individuell opplæringsplan basert på dette. Vi er svært opptatt av våre trafikklæreres faglige utvikling. Derfor har de til enhver tid både oppdatert kompetanse og de beste undervisningsverktøyene tilgjengelig.

Opplæringsforløpet

All trafikkopplæring i Norge skal foregå på bakgrunn av trafikkopplæringsforskriftens krav. Forskriften forteller hvilke målsetninger trafikklærerne skal legge til grunn for hvert enkelt trinn i opplæringen. Forskriften fastsetter også hvilke deler av trafikkopplæringen som er obligatorisk. Hver undervisningstime varer 45min, men vi anbefaler at du i størst mulig grad gjennomfører doble timer sammen med din lærer. Vi vet dette gir aller best resultat.

Hele opplæringsforløpet består av 4 trinn. Du må avslutte ett trinn for å kunne gå videre til neste. Dette er felles for alle førerkortklassene, men de obligatoriske delene varierer.

1
Steg 1

Trinn 1

2
Steg 2

Trinn 2

3
Steg 3

Trinn 3

4
Steg 4

Trinn 4

Dette trinnet er dekket via opplæringen du fikk ved å ta klasse D1.

Teknisk kjørekompetanse

Den praktiske førerkortopplæringen starter med kjøretimer. Kjøretimene er minimum 2 x 45 minutter. Opplæringen starter med fokus på det å mestre kjøretøyet og henger rent teknisk, gi deg kunnskap om kjøretøyets oppbygging og begrensinger, samt inneha kunnskap til å vurdere kjøretøyets tekniske tilstand. Hvor rask progresjonen blir, avhenger av erfaring og individuell utvikling.

Når riktig ferdighetsnivå er oppnådd, blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime.

Trafikal kjørekompetanse

Opplæringen tar nå steget videre til mer selvstendig kjøring i variert trafikk. Det er nå forventet at du har kunnskap om veitrafikkloven og at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig. Før dette trinnet avsluttes, skal du være i stand til å kunne vurdere dine egne ferdigheter på en skikkelig måte og samhandle trygt og sikkert med andre i trafikken.

Når du oppfyller kravene i trinn 3, blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime. Du skal nå være på et førerkortnivå, da resten av opplæringen baserer seg på selvstendige øvelser.

Avsluttende opplæring

Siste del av den praktiske førerkortopplæringen før førerprøven. Denne delen av opplæringen består av 2 obligatoriske kurs.

Sikkerhetskurs på vei
4 undervisningstimer med fokus på selvstendig gjennomført planlegging, trafikksikkerhet, risikofaktorer og miljøvennlig kjøring. Du er fritatt for dette kurset dersom du har klasse C1E fra før.

Kurs i sikring og merking av last
2 undervisningstimer med fokus på viktigheten av å sikre og marke last samt en praktisk del i ulike måter å sikre last. Du er fritatt fra dette kurs om du har førerkort i klasse BE/B96 eller C1/C.

Teoretisk prøve

Det er ikke krav til teoretisk prøve for klasse D1E.

Praktisk prøve

Når både lærer og elev er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjøretur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold.

Kalkulér din pris

Lurer du på hvor mye førerkortet vil koste? Prøv vår priskalkulator nå.

Alderskrav

Det er ingen aldersgrense for å ta D1E utover det at man må ha klasse D1.

Helsekrav

Trykk her for helsekrav knyttet til førerkortopplæringen.

Øvelseskjøring

Du kan start øvelseskjøring etter fylte 19 år.

Smittevern

Klikk her for vårt regelverk rundt smittevern.

Opplæringskrav

Klikk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

 

Klikk her for å lese mer om kravene for å ta et førerkort.