Hvilket førerkort passer for deg?

Å agere betyr å handle og å spille en rolle. Vårt mål er å spille en rolle for å oppnå nullvisjonen om ingen drepte eller hard skadd i trafikken.
Derfor handler vi slik at våre elever både får ferdigheter og holdninger som gjør dem til trygge og kompetente sjåfører.