Etterutdanning

Yrkessjåførkompetansen fornyes ved å gjennomføre et etterutdanningskurs på 35 timer. For å kunne delta på dette kurset, må du ha gyldig førerrett i kursperioden samt yrkessjåførkompetanse som kan fornyes.

Hvorfor velge Agere Trafikkskole

AGERE Trafikkskole har som mål å gjøre etterutdanning for yrkessjåfører så interessant og lærerik som mulig. Våre trygge og erfarne lærere benytter undervisningsplaner og -opplegg som AGERE har utviklet spesielt med tanke på voksne kursdeltakere.

Vi har fasiliteter, uteområder og materiell tilpasset denne type undervisning.

I etterutdanningen har myndighetene lagt opp til noe obligatorisk undervisning, men også et friere antall timer der vi kan tilpasse undervisningen til hver enkelt yrkessjåførs behov. Våre lærere har lang erfaring med å tilpasse og gjennomføre slike undervisningsopplegg og kurstyper.

Kurspåmelding

Kurs Hvor Dato Tid Pris Kurspåmelding
Tank Skien
Dato:
19.10.2020
Tid:
09:00-15:00
Pris:
5200,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
19.10.2020
Tid:
16:30-19:30
Pris:
3600,-
Påmelding
Lastsikringskurs Tønsberg
Dato:
20.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3800,-
Påmelding
Lastsikringskurs Tønsberg
Dato:
20.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3800,-
Påmelding
Førstehjelp Klosterøya, Skien
Dato:
20.10.2020
Tid:
16:30-19:30
Pris:
800,-
Fullt
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
21.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
21.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
21.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
21.10.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
23.10.2020
Tid:
13:00-15:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
23.10.2020
Tid:
13:00-15:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
23.10.2020
Tid:
13:00-15:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
23.10.2020
Tid:
13:00-15:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Teorikurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
12:05-15:35
Pris:
3900,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Fullt
Teorikurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
12:05-15:35
Pris:
3900,-
Påmelding
Teorikurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4900,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Fullt
Teorikurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4900,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Fullt
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
26.10.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Fullt
140T YSK MODUL 3-5 GODS Skien
Dato:
27.10.2020
Tid:
08:30-15:50
Pris:
18000,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
02.11.2020
Tid:
16:30-19:30
Pris:
3600,-
Fullt
Etterutdanning Gods Tønsberg
Dato:
09.11.2020
Tid:
08:00-16:30
Pris:
10900,-
Fullt
Mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
09.11.2020
Tid:
17:00-19:15
Pris:
1600,-
Fullt
Lastsikringskurs Stevneplassen
Dato:
12.11.2020
Tid:
13:00-16:00
Pris:
1500,-
Påmelding
Mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
17:00-19:15
Pris:
1600,-
Fullt
Teorikurs Tønsberg
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Teorikurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
12:00-15:35
Pris:
4900,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Teorikurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
12:00-15:35
Pris:
3900,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Teorikurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
12:00-15:35
Pris:
4900,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Teorikurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
12:00-15:35
Pris:
3900,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
16.11.2020
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1600,-
Påmelding
Mørkekjøring Klosterøya
Dato:
17.11.2020
Tid:
17:00-19:15
Pris:
1600,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs med mørkekjøring Klosterøya, Skien
Dato:
23.11.2020
Tid:
16:30-19:30
Pris:
3600,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Skien
Dato:
27.11.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Skien
Dato:
27.11.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Skien
Dato:
27.11.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Grunnkurs Tønsberg
Dato:
30.11.2020
Tid:
09:00-15:30
Pris:
4950,-
Påmelding
Etterutdanning Gods Skien
Dato:
30.11.2020
Tid:
08:00-16:30
Pris:
10900,-
Fullt
Teorikurs Skien
Dato:
07.12.2020
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Etterutdanning Gods Skien
Dato:
14.12.2020
Tid:
08:00-16:30
Pris:
10900,-
Fullt
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Tønsberg
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Notodden, AMO
Dato:
16.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3700,-
Påmelding
Lastsikringskurs Tønsberg
Dato:
17.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3800,-
Påmelding
Lastsikringskurs Tønsberg
Dato:
17.12.2020
Tid:
07:30-15:30
Pris:
3800,-
Påmelding
Grunnkurs Skien
Dato:
08.02.2021
Tid:
09:00-15:30
Pris:
4950,-
Påmelding
Grunnkurs A - A2 - A1 Rødmyrlia 39, Skien
Dato:
15.03.2021
Tid:
17:00-20:00
Pris:
1720,-
Fullt
Grunnkurs A - A2 - A1 Rødmyrlia 39, Skien
Dato:
15.03.2021
Tid:
17:00-20:00
Pris:
1720,-
Fullt
Grunnkurs A - A2 - A1 Rødmyrlia 39, Skien
Dato:
15.03.2021
Tid:
17:00-20:00
Pris:
1720,-
Fullt
Grunnkurs Rødmyrlia 39, Skien
Dato:
25.03.2021
Tid:
17:00-20:00
Pris:
1320,-
Påmelding
Teorikurs Klosterøya, Skien
Dato:
04.04.2021
Tid:
13:30-16:30
Pris:
2100,-
Påmelding

Kursopplegg

Etterutdanning kan gjennomføres via 3 forskjellige typer kurs, avhengig av yrkesretten man ønsker å fornye.

  • Etterutdanning persontransport – krever klasse D1 / D
  • Etterutdanning godstransport – krever klasse C1 / C
  • Etterutdanning kombinert – krever klasse C1 / C og D1 / D

Alle 3 kurs er på 35 undervisningstimer (5 dager), men er bygd opp ulikt ihht yrkesretten man skal fornye.  Hver kursdag er på 7 undervisningstimer a 60 minutter kontra førerkortopplæringen der undervisningstimene er på 45 minutter.

Starter du på et kurs, må alle kursdagene være gjennomført innen 6 måneder. Hvis ikke må kurset gjennomføres på nytt.

Utvide yrkesrett

Det er også mulig å utvide yrkesretten hvis du allerede har en gyldig yrkesrett. Utvidelseskurset er på kun 7 undervisningstimer og går over 1 dag uavhengig av hvilken yrkesrett du utvider.

Fravær

Det er ikke tillatt med fravær i løpet av kursperioden.

Teoretisk prøve

Det er ingen teoretisk prøve ved denne utdanningen.

Praktisk prøve

Det er ingen praktisk prøve ved denne utdanningen

Pris

Kurset koster kr 10 900 inkludert leie av bil. Utvidelse til person/gods koster kr 2400.

Kurskrav

Du må ha gyldig førerkort i hele kursperioden.

Du kan ikke ha fravær.

Mat

På grunn av situasjonen med Covid-19 blir det ikke servert mat under kurset.

Smittevern

Klikk her for våre smittevernsregler.

Opplæringskrav

Klikk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.