Ønsker du å bli en yrkessjåfør?

AGERE Trafikkskole hjelper deg med godkjenningene for å kunne jobbe som en buss eller lastebilsjåfør.
Ta også kontakt med oss for å fornye eller tilegne deg retten til å transportere farlig gods.

Velg ønsket yrkeskompetanse

Etterutdanning

Ta kontakt med oss for å fornye retten til å jobbe som yrkessjåfør.

Etterutdanning

Grunnutdanning

Nytt førerkort? Vi hjelper deg å bli godkjent som yrkessjåfører.

Grunnutdanning

ADR

Trenger du å fornye ADR kompetansen? La oss hjelpe deg.

ADR