Om Agere

Når man setter seg bak rattet, enten det er i en liten bil, en stor lastebil eller buss, tar man på seg et stort ansvar. Et kjøretøy er ikke bare et transportmiddel, men også en potensiell drapsmaskin, som kan ta livet av sjåfør, passasjerer og andre som ferdes i trafikken.

I AGERE tar vi dette på ramme alvor. Vi vil ikke bare få våre elever til å bestå førerprøven, men utstyre dem med ferdigheter og holdninger som gjør dem til trygge sjåfører. Vårt mål er at de skal bestå førerprøven selv på sin dårligste dag!

Dette gjør vi gjennom et sterkt fokus på god pedagogikk.

For oss betyr det å se hver enkelt elev og skape en trygg og god ramme for undervisningen. Vi kartlegger hvordan hver enkelt lærer best, og lager en individuell opplæringsplan basert på dette. Vi gir grundige tilbakemeldinger til eleven underveis, og samarbeider med foresatte for å få maksimalt utbytte av øvelseskjøringen. Vi har sterkt fokus på faglig utvikling av våre kjørelærere, slik at de til enhver tid har oppdatert kompetanse og de beste undervisningsverktøyene.

Øystein Thovsland startet sin første kjøreskole i 1989. Vi har siden da hatt ulike navn, men målet har hele tiden vært det samme: å skape trygge og kompetente sjåfører!

Våre ansatte