ADR

Enhver som skal ha ADR-kompetansebevis må gjennomføre grunnkurs. I tillegg kreves spesialiseringskurs for at kompetansen skal omfatte transport av farlig gods i tank og transport av eksplosivt og radioaktivt materiale.

Hvorfor AGERE Trafikkskole

AGERE Trafikkskole har som mål å gjøre utdanningen av yrkessjåfører så interessant og lærerik som mulig. Våre trygge og erfarne lærere benytter undervisningsplaner og -opplegg som AGERE har utviklet spesielt med tanke på voksne kursdeltakere.

Våre kurs tar ikke bare for seg det obligatoriske, vi legger også tilrette for at deltakeren skal kunne bestå teoriprøven etter gjennomført kurs. Vi har fasiliteter, uteområder og materiell tilpasset denne type undervisning.

Kurspåmelding

Kurs Hvor Dato Tid Pris Kurspåmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
29.04.2024
Tid:
09:00-15:30
Pris:
5720,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.05.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.05.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
08:00-10:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
08:00-10:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
10:35-14:00
Pris:
5830,-
Fullt
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
14:00-16:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
08:00-10:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
14:00-16:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
10:35-14:00
Pris:
4650,-
Fullt
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
14:00-16:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
08:00-10:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
10:35-14:00
Pris:
4640,-
Fullt
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
14:00-16:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.05.2024
Tid:
10:35-14:00
Pris:
5830,-
Fullt
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
22.05.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
22.05.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
12:05-15:30
Pris:
5830,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
15:30-18:05
Pris:
1900,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
15:30-18:05
Pris:
1900,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
12:05-15:30
Pris:
4640,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
15:30-18:05
Pris:
1900,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
12:05-15:30
Pris:
5830,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
15:30-18:05
Pris:
1900,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
12:05-15:30
Pris:
4650,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
03.06.2024
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1900,-
Påmelding
Etterutdanning Gods Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
17.06.2024
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4640,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4650,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
05.08.2024
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5830,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.08.2024
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
07.10.2024
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5100,-
Påmelding

Hvordan gjennomføres ADR kurs

All ADR opplæring starter med grunnkurs, etter gjennomført kurs og bestått teoriprøve har man rett til å transportere farlig stykkgods. Kompetansen er gyldig i 5 år og må fornyes.

I tillegg finnes det spesialiseringskurs for transport av farlig gods utover bare stykkgods.
Kurs for utvidelse av ADR kompetansen:

  • Transport av farlig gods i tank
  • Transport av eksplosivt materiale (Klasse 1)
  • Transport av radioaktivt materiale (Klasse 7)
1
Steg 1

ADR Grunnkurs

2
Steg 2

ADR Tank

3
Steg 3

ADR Klasse 1

4
Steg 4

ADR Klasse 7

Grunnkurs

Obligatorisk kurs på minimum 18 undervisningstimer som alle må gjennomføre for å kunne transportere farlig stykkgods.

Kurset går i hovedskap ut på å lære seg å slå opp og bruke ADR boken samt en praktisk ulykkesberedskapsøvelse.

Tank

Obligatorisk kurs på minimum 12 undervisningstimer for de som skal transportere farlig gods i tank.

Kurset går i hovedskap ut på å lære seg å finne frem og bruke ADR boken rettet opp mot transport av farlig gods i tank.

Klasse 1 – Eksplosive stoffer og gjenstander

Obligatorisk kurs på minimum 8 undervisningstimer for de som skal transportere eksplosive stoffer og gjenstander.

Kurset går i hovedskap ut på å lære seg å finne frem og bruke ADR boken rettet opp mot transport av eksplosive stoffer og gjenstander.

Klasse 7 – Radioaktiv materiale

Obligatorisk kurs på minimum 8 undervisningstimer for de som skal transportere radioaktivt materiale.

Kurset går i hovedskap ut på å lære seg å finne frem og bruke ADR boken rettet opp mot transport av radioaktivt materiale.

Teoretisk prøve

Etter gjennomført grunnkurs og eventuelt spesialiseringskurs, må du bestå en teoretisk prøve ved Statens Vegvesen for å få en gyldig ADR kompetanse.

Teoriprøven har ulike antall spørsmål i forhold til hvilke kurs man har gjennomført, det er også forskjell for de som tar ADR for første gang og de som fornyer kompetansen. Prøven må være bestått innen 1 år etter gjennomført kurs, hvis ikke må kurset gjennomføres på nytt.

Praktisk prøve

Det er ingen praktisk prøve ved gjennomføring av disse kurset.

Pris

Grunnkurs koster kr 5720 inkludert ADR bok.

Tank koster kr 5720.

Smittevern

Klikk her for vårt regelverk rundt smittevern.