Moped AM146

Denne klassen gir deg rett til føring av tohjuls moped med begrensing på hastighet på høyst 45 km/t. Minstealder for klasse AM146 er satt til 16 år.

Hvorfor velge AGERE Trafikkskole

Ved AGERE Trafikkskole organiserer vi opplæringsforløpet på en pedagogisk, trygg og læringsrik måte. Vi etterstreber god oppfølging og tilrettelegger opplæringen med trygge rammer som passer den enkelte. Du kan bli hentet på jobb / skole og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å gi deg så lite fravær som mulig.

Kurspåmelding

Kurs Hvor Dato Tid Pris Kurspåmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Lastsikringskurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
15.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Fullt
Lastsikringskurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
15.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Etterutdanning Gods Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
19.06.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Fullt
Etterutdanning Gods Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
26.06.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring Klosterøya
Dato:
26.06.2023
Tid:
13:00-16:00
Pris:
2000,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
25.07.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
01.08.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Etterutdanning Kombi Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
07.08.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Lastsikringskurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
11.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Påmelding
Lastsikringskurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
11.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4730,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
26.08.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
29.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
30.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
25.09.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
11.10.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
06.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4730,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
20.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
20.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
21.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
22.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
05.12.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
06.12.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding

Opplæringsforløp

All trafikkopplæring i Norge skal foregå på bakgrunn av læreplaner som Statens Vegvesen utarbeider. Disse læreplanene forteller hvilke målsetninger trafikklærerne skal legge til grunn for hvert trinn i opplæringen. Læreplanene fastsetter også den delen av trafikkopplæringen som er obligatorisk. Hver undervisningstime er lagt opp på 45min.

1
Steg 1

Trinn 1

2
Steg 2

Trinn 2

3
Steg 3

Trinn 3

4
Steg 4

Trinn 4

Trafikalt grunnkurs

Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer som må være gjennomført før du kan øvelseskjøre og starte praktisk opplæring ved en trafikkskole. Er du over 25 år er du fritatt for deler av kurset. Klikk her for trafikalt grunnkurs.

Teknisk kjørekompetanse

Trinn 2 er bygget opp av 3 kurs som skal tilegne deg kunnskap om mopeden, mopedkjøring og det å lære å mestre mopeden rent teknisk. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering.

Kurs i trinn 2:
Grunnkurs moped
Kjøregård
Kjøring på vei

Trafikal kjørekompetanse

Opplæringen tar nå steget videre til å fokusere mer på selvstendig kjøring i variert trafikk. Det er her forventet kunnskap om veitrafikklovgivning og at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig. Du skal være på et såpass høyt nivå før dette trinnet er avsluttet at du kan vurdere din egen ferdig til å gjøre i god samhandling med andre.

Når du oppfyller alle kravene til trinn 3 blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime.

Kurs i trinn 3:
Kjøring i trafikk
Sikkerhetskurs i traikk

Avsluttende opplæring

Siste del av den praktiske førerkortopplæringen. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som mopedist etter at du har fått førerkort.

Kurs i trinn 4:
Sikkerhetskurs på vei

Utstyr

Det er et krav at du har med hjem med gjennomsiktig visir, eller åpen hjem med briller, hansker, sko som går over ankelen, heldekkende jakke og bukse som passer etter forholdene (vått, varmt eller kaldt) under den praktiske førerkortopplæringen.

OBS! I disse covid-19 tider er det et krav at du tar med deg ditt eget utstyr, vi har ikke lov til å leie bort utstyr til deg.

Teoretisk prøve

Teoretisk prøve tar du ved fylte 16 år etter gjennomført obligatorisk opplæring. Søknad om førerkort må være godkjent. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 30 spørsmål hvor hvert spørsmål har tre svaralternativer. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form.

Praktisk prøve

Det er ingen praktisk prøve etter gjennomført opplæring i AM146.

Kalkulér din pris

Lurer du på hvor mye førerkortet vil koste? Prøv vår priskalkulator nå.

Alderskrav

Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse AM146 er 16 år.

Helsekrav

Trykk her for helsekrav knyttet til førerkortopplæringen.

Øvelseskjøring

Du må ha fylt 15 år for å kunne starte med øvelseskjøring.

Smittevern

Klikk her for vårt regelverk rundt smittevern.

 

Opplæringskrav

Klikk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

 

Klikk her for å lese mer om kravene for å ta et førerkort.