Klasse A2

Denne klassen gir deg rett til føring av lett motorsykkel med begrensing på motorsykkelens effekt opp til 35kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Minstealder for klasse A2 er satt til 18 år.

Hvorfor velge AGERE Trafikkskole

Ved AGERE Trafikkskole organiserer vi opplæringsforløpet på en pedagogisk, trygg og læringsrik måte. Vi etterstreber god oppfølging og tilrettelegger opplæringen med trygge rammer som passer den enkelte. Du kan bli hentet på jobb / skole og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å gi deg så lite fravær som mulig.

Kurspåmelding

Kurs Hvor Dato Tid Pris Kurspåmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Lastsikringskurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
15.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Fullt
Lastsikringskurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
15.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Etterutdanning Gods Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
19.06.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Fullt
Etterutdanning Gods Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
26.06.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring Klosterøya
Dato:
26.06.2023
Tid:
13:00-16:00
Pris:
2000,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
25.07.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
01.08.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Etterutdanning Kombi Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
07.08.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Lastsikringskurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
11.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Påmelding
Lastsikringskurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
11.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4730,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
26.08.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
29.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
30.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
25.09.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
11.10.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
06.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4730,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
20.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
20.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
21.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
22.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
05.12.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
06.12.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding

Opplæringsforløp

All trafikkopplæring i Norge skal foregå på bakgrunn av læreplaner som Statens Vegvesen utarbeider. Disse læreplanene forteller hvilke målsetninger trafikklærerne skal legge til grunn for hvert trinn i opplæringen. Læreplanene fastsetter også den delen av trafikkopplæringen som er obligatorisk. Hver undervisningstime er lagt opp på 45min, men vi anbefaler i stor grad bruk av doble timer for best resultat sammen med din lærer.

1
Steg 1

Trinn 1

2
Steg 2

Trinn 2

3
Steg 3

Trinn 3

4
Steg 4

Trinn 4

Trafikalt grunnkurs

Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer som må være gjennomført før du kan øvelseskjøre og starte praktisk opplæring ved en trafikkskole. Er du over 25 år er du fritatt for deler av kurset. Klikk her for mer informasjon.

Grunnleggende kjøring

Grunnkurs motorsykkel er første delen av den obligatoriske opplæringen for trinn 2, kurset på 3 undervisningstimer.

Den praktiske førerkortopplæringen starter med kjøretimer, der det blir satt om minimum 2 x 45 minutters økter av gangen. Første den av den praktiske førerkortopplæringen fokuserer på det å mestre kjøretøyet rent teknisk samt kunnskap om kjøretøyets oppbygging og begrensinger. Hvor rask progresjon man har er basert på erfaring og individuell utvikling. Når nivået er oppnådd blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime.

Trafikal kjøring

Opplæringen tar nå steget videre til å fokusere mer på selvstendig kjøring i variert trafikk. Det er her forventet kunnskap om veitrafikklovgivning og at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig. Du skal være på et såpass høyt nivå før dette trinnet er avsluttet at du kan vurdere din egen ferdig til å gjøre i god samhandling med andre. Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er et obligatorisk kurs på 4 undervisningstimer i dette trinnet. Når du oppfyller alle kravene til trinn 3 blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime.

Avsluttende opplæring

Siste del av den praktiske førerkortopplæringen før en førerprøve. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist etter at du har fått førerkort. Trinn 4 inneholder kurset Sikkerhetskurs på vei, som er et kurs på 8 undervisningstimer.

Trinnsystemet er lagt opp slik at elev og lærer sammen skal vurdere om ferdighetene er gode nok til å starte på neste trinn. Tall fra SSB viser at antall drepte og hardt skadde i trafikken er på vei ned, men i Agere har vi som uttalt mål å jobbe aktivt mot nullvisjonen som Stortinget vedtok i 2002.

Når du tar førerkort for første gang, har vi i Agere som mål at du skal være så godt skikket som mulig til å ta riktige valg i trafikken. Et førerkort er porten til frihet og utfoldelse, men trafikken er samtidig et risikofylt sted å være. Hvordan du agerer kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Det er derfor vi tar trafikkopplæringen og trinnsystemet på største alvor, og jobber aktivt for å gjøre deg til den beste sjåføren du kan bli. Etter endt opplæring hos oss skal du være i stand til å få godkjent din praktiske prøve på din dårligste dag.

Utstyr

Vi anbefaler at du har ditt eget MC-utstyr. Det er et krav at du benytter kjørejakke, kjørebukse, fottøy som beskytter ankler, hansker og hjelm under den praktiske førerkortopplæringen.

OBS! I disse covid-19 tider er det et krav at du tar med deg ditt eget utstyr, vi har ikke lov til å leie bort utstyr til deg.

Teoretisk prøve

Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst seks måneder før du fyller alderskravet til førerkortklassen. Søknad om førerkort må være godkjent. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 40 spørsmål hvor hvert spørsmål har tre svaralternativer. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form.

Praktisk prøve

Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven er delt i to deler, en ferdighetsprøve og en trafikal prøve med en total varighet på 65 minutter. Sensor vurderer om målene i trinn to til fire er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.

Kalkulér din pris

Lurer du på hvor mye førerkortet vil koste? Prøv vår priskalkulator nå.

Alderskrav

Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse A2 er 18 år.

 

Helsekrav

Trykk her for helsekrav knyttet til førerkortopplæringen.

Øvelseskjøring

Du kan øvelseskjøringe fra fylte 16 år.

Smittevern

Klikk her for vårt regelverk rundt smittevern.

 

Opplæringskrav

Klikk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

 

Klikk her for å lese mer om kravene for å ta et førerkort.