Klasse B

Førerkort klasse B gir deg rett til å føre motorvogn med tillat totalvekt på inntil 3500 kg. Øvelseskjøring og opplæring kan starte når du har fylt 16 år og gjennomført trafikalt grunnkurs.

Hvorfor velge AGERE Trafikkskole

Ved AGERE Trafikkskole foregår all opplæring på en interessant, trygg og pedagogisk god måte. I AGERE er vi opptatt av å gi deg skikkelig oppfølging og tilrettelegger opplæringen på aller beste vis. For oss er det viktig å se hver enkelt elev og skape en trygg og god ramme for undervisningen. Vi kartlegger hvordan hver enkelt lærer best, og lager en individuell opplæringsplan basert på dette. Vi gir grundige tilbakemeldinger underveis og samarbeider med foresatte, slik at dere får maksimalt utbytte av øvelseskjøringen. Vi er svært opptatt av våre kjørelæreres faglige utvikling. Derfor har de til enhver tid både oppdatert kompetanse og de beste undervisningsverktøyene tilgjengelig.

Du kan bli hentet på jobb/skole, og vi forsøker så langt det lar seg gjøre å bidra til at du får så lite fravær som mulig.

Trafikalt grunnkurs

All førerkortopplæring krever gjennomført trafikalt grunnkurs. Kurset er felles for alle klasser og har som målsetning å gi deg grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av et motorisert kjøretøy. Etter at du har fylt 16 år – og gjennomført kurset – er det lurt å begynne med øvelseskjøringen med personbil så snart som mulig. All erfaring viser nemlig at dette vil gi deg lavere opplæringskostnader og økt trafikkforståelse.

Opplæringsforløpet

All trafikkopplæring i Norge skal foregå på bakgrunn av læreplaner Statens Vegvesen har utarbeidet. Disse læreplanene forteller hvilke målsetninger trafikklærerne skal legge til grunn for hvert enkelt trinn i opplæringen. Læreplanene fastsetter også hvilke deler av trafikkopplæringen som er obligatorisk. Hver undervisningstime varer 45 minutter, men vi anbefaler at du i størst mulig grad gjennomfører doble timer sammen med din lærer. Vi vet dette gir aller best resultat. Derfor kan ofte dobbelttimer bidra til å redusere det totale timetallet.

Hele opplæringsforløpet består av 4 trinn. Du må avslutte ett trinn for å kunne gå videre til neste. Dette er felles for alle førerkortklassene, men de obligatoriske delene varierer.

1
Steg 1

Trinn 1

2
Steg 2

Trinn 2

3
Steg 3

Trinn 3

4
Steg 4

Trinn 4

Trafikalt grunnkurs

Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer som må være gjennomført før du kan øvelseskjøre og starte praktisk opplæring ved en trafikkskole. Er du over 25 år er du fritatt for deler av kurset. Klikk her for trafikalt grunnkurs.

Grunnleggende kjøring

Den praktiske førerkortopplæringen starter med kjøretimer, der det blir satt om minimum 2 x 45 minutters økter av gangen. Første den av den praktiske førerkortopplæringen fokuserer på det å mestre kjøretøyet rent teknisk samt kunnskap om kjøretøyets oppbygging og begrensinger.

Hvor rask progresjon man har er basert på erfaring og individuell utvikling. Når nivået er oppnådd blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime.

Trafikal kjøring

Opplæringen tar nå steget videre til å fokusere mer på selvstendig kjøring i variert trafikk. Det er her forventet kunnskap om veitrafikklovgivning og at du skal kunne kjøre tydelig, sikkert og selvstendig. Du skal være på et såpass høyt nivå før dette trinnet er avsluttet at du kan vurdere din egen ferdig til å gjøre i god samhandling med andre.

Når du oppfyller alle kravene til trinn 3 blir denne delen av opplæringen avsluttet med en obligatorisk trinnvurderingstime.

Kurs i trinn 3:
Sikkerhetskurs på bane

Avsluttende opplæring

Siste del av den praktiske førerkortopplæringen før en førerprøve. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Kurs i trinn 4:
Sikkerhetskurs på vei

Trinnsystemet er lagt opp slik at elev og lærer sammen skal vurdere om ferdighetene er gode nok til å starte på neste trinn. Tall fra SSB viser at antall drepte og hardt skadde i trafikken er på vei ned, men i Agere har vi som uttalt mål å jobbe aktivt mot nullvisjonen som Stortinget vedtok i 2002.

Når du tar førerkort for første gang, har vi i Agere som mål at du skal være så godt skikket som mulig til å ta riktige valg i trafikken. Et førerkort er porten til frihet og utfoldelse, men trafikken er samtidig et risikofylt sted å være. Hvordan du agerer kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Det er derfor vi tar trafikkopplæringen og trinnsystemet på største alvor og jobber aktivt for å gjøre deg til den beste sjåføren du kan bli. Etter endt opplæring hos oss skal du være i stand til å få godkjent din praktiske prøve selv på din ”dårligste dag”.

Teorikurs

Det å ha de nødvendige teoretiske kunnskapene er viktig både for progresjon i opplæringen og for din og andres trafikksikkerhet. En teoriprøve bør ikke være noe en bare skal bestå for å kunne bestille førerprøve, kunnskapen som kreves har en reel verdi for deg når du er ute i trafikken. Teoriprøver på nett kan være en enkel måte å studere på, men kunnskapen forsvinner ofte like fort. I dag stryker nesten 50% av de som tar klasse B teoriprøven første gang, som da gir deg en karantenetid på 2 uker før du kan forsøke på nytt.

Vår anbefaling er at alle tar et teorikurs for å tilegne den riktige kunnskapen. En kunnskap som har verdi, både under opplæringen og senere. Våre trafikklærere må ofte må bruke tid under kjøretimen til å lære bort teoretisk kunnskap. Dette er tid man ellers kunne benyttet til den praktiske kjøreopplæringen, som igjen kan være med på å gjøre et førerkort rimeligere.

Kurspåmelding

Kurs Hvor Dato Tid Pris Kurspåmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.06.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Lastsikringskurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
15.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Fullt
Lastsikringskurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
15.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Ulykkesberedskap Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
16.06.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Fullt
Etterutdanning Gods Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
19.06.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Fullt
Etterutdanning Gods Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
26.06.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Påmelding
Trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring Klosterøya
Dato:
26.06.2023
Tid:
13:00-16:00
Pris:
2000,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
25.07.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
01.08.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Etterutdanning Kombi Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
07.08.2023
Tid:
08:00-16:30
Pris:
11900,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Ulykkesberedskap Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
10.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4100,-
Påmelding
Lastsikringskurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
11.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Påmelding
Lastsikringskurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
11.08.2023
Tid:
08:30-16:30
Pris:
4200,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4730,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
14.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
12:05-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
14.08.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
26.08.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
29.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
30.08.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
02.09.2023
Tid:
10:00-13:00
Pris:
1200,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
18.09.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
25.09.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
09.10.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
11.10.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
Teorikurs Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
06.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4730,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
06.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
4300,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Teorikurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-15:35
Pris:
5400,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
Grunnkurs Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
13.11.2023
Tid:
09:00-11:35
Pris:
1760,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 PERSON Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
20.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 1-2 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
20.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
19100,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
21.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Åshaugveien 39, 3170 Sem
Dato:
22.11.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 PERSON Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
05.12.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding
140T YSK MODUL 3-5 GODS Rødmyrlia 39, 3735 Skien
Dato:
06.12.2023
Tid:
08:30-15:50
Pris:
20700,-
Påmelding

Teoretisk prøve

Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst seks måneder før du fyller 18 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 45 spørsmål. Hvert enkelt spørsmål har tre svaralternativer. For å bestå teoriprøven må minst 85 % av svarene være korrekte. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Ca. 50 % stryker på den teoretiske prøven. Det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Agere tilbyr slike teorikurs flere ganger i løpet av året.

Praktisk prøve

Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjøretur på ca. 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold.

Sensor vurderer om målene i trinn to til fire er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.

Kalkulér din pris

Lurer du på hvor mye førerkortet vil koste? Prøv vår priskalkulator nå.

Alderskrav

Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse B er 18 år.

Helsekrav

Trykk her for helsekrav knyttet til førerkortopplæringen.

Øvelseskjøring

Du kan øvelseskjøringe etter du har gjennomført Trafikalt grunnkurs og fylt 16 år.

Smittevern

Klikk her for vårt regelverk rundt smittevern.

 

Opplæringskrav

Klikk her for å lese om trafikkskolens opplæringskrav.

 

Klikk her for å lese mer om kravene for å ta et førerkort.